dinsdag 29 januari 2008

Kies voor eigen gezondheid.

Kies voor eigen gezondheid.
Participeer in de ontwikkeling van een gezondheidsverzekeringBeste lezer,

Alvorens iets over het gewenste resultaat: een gezondheidsverzekering, te zeggen eerst een korte inleiding over de achtergrond.

Mijn ervaring in gezondheidszorg
Als directielid van een zorgverzekeraar heb ik ruimschoots de gelegenheid gehad inzicht te krijgen in de mogelijkheden van gezondheidszorg en van het systeem van gezondheidszorg. Ofschoon de wettelijke regelingen weinig ruimte bieden voor alternatieve oplossingen vond ik echter dat ik ook kennis nodig had van wat het alternatieve circuit te bieden had. Het verschil tussen beide circuits kan ik – wellicht wat kort door de bocht- omschrijven als het verschil tussen een ziekte gespecialiseerde en een gezondheidgerichte benadering. .
Van het verworven inzicht heb ik persoonlijk profijt getrokken op momenten dat ik of mijn vrouw en kinderen (ernstige) gezondheidsproblemen hadden. Op die momenten hebben we de mogelijkheden onderzocht van het reguliere systeem maar bij gebrek aan mogelijkheden van dat systeem vervolgens bewust gekozen voor ondersteuning door hulpverleners in het gezondheid gerichte circuit. Met die hulp waren we steeds in staat de problemen op te lossen.

Waarom een Gezondheidsverzekering
De bewuste keuze voor hulpverleners uit het alternatieve circuit leidde zoals gezegd echt tot gewenste gezondheidsresultaten. Echter de kosten vielen niet onder de verzekering. Dat betekende dus dat ik naast de verzekeringspremie ook nog de kosten voor de benodigde hulp op mijn bord kreeg. Meer dan 10 jaar geleden – ik was al niet meer werkzaam bij de zorgverzekering – heb ik in een artikel voor het blad Kontakt van de vereniging van directieleden van Ziekenfondsen/Zorgverzekeraars aangegeven dat ik schatte dat 95% van de kosten voor de gezondheidszorg voor mijn gezin niet onder de dekking van de afgesloten polis vielen en dat die kosten dus door mijzelf moesten worden gedragen.
Op basis van kennis en informatie inzake de verzekeringsmogelijkheden was er geen verzekering die in mijn behoeften aan verzekering voorzag.
Dat is inmiddels nog niet anders. Wel bieden steeds meer verzekeraars extra verzekeringsmogelijkheden voor het ‘alternatieve circuit’. Of je nu zelf betaald of je extra verzekerd feit blijft, dat je met dubbele kosten geconfronteerd wordt als je kiest voor een andere oplossing dan degene die de standaardverzekering dekt.
Daarom heb ik al 20 jaar de behoefte aan een gezondheidsverzekering!

Wat is een Gezondheidsverzekering
Een gezondheidsverzekering is geen ziektekostenverzekering alhoewel de verzekering zeker van toepassing is in geval van ziekte. Het is ook geen zorgverzekering ofschoon ‘zorgzaamheid’ zeker verwacht wordt in geval door de polis gedekte diensten geleverd worden. Het is ook geen polis die de diensten van reguliere of alternatieve aanbieders regelt. Maar zowel reguliere als alternatieve aanbieders kunnen onder de dekking vallen. Het is tenslotte ook geen verzekering van gezondheid, immers gezondheid kun je niet verzekeren.

Nu ik aangegeven heb wat het allemaal niet is, kom ik op wat een gezondheidsverzekering dan wel is. Het is een verzekering gericht op gezondheid en gezondheidsherstel. Gezondheid en gezondheidsherstel zijn de gewenste resultaten. Het is dus een resultaat bepaalde verzekering. Bij de ziektekostenverzekering ontbreekt een resultaat in termen van gezondheid evenals bij de zorgverzekering. Bij laatstgenoemde verzekering gaat het om zorg.

Voor wie is de gezondheidsverzekering bedoeld?
De gezondheidsverzekering geeft dekking voor door de verzekeringnemer verzekerde gezondheidsresultaten. Ik twijfel er niet aan dat iedereen gezondheidsresultaten wil.
Maar daarmee kiest nog niet iedereen voor een gezondheidsverzekering. Een dergelijke verzekering veronderstelt de bereidheid om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor eigen gezondheid! Een gezondheidsverzekering is geschikt voor mensen die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en te nemen voor hun eigen gezondheid. Het is een verzekering voor mensen die inzicht hebben of willen verwerven in gezondheid. Voor die mensen is chronisch ziek-zijn geen optie. Ze zijn bereid zelf te doen wat nodig is om een dergelijke kwaliteit van leven te vermijden.
In het verlengde hiervan kiezen degenen die een gezondheidsverzekering wensen ook bewust voor het te verzekeren pakket. En dat laatste is nu precies waar het om gaat bij de ontwikkeling van de gezondheidsverzekering.

De polis en het pakket van de gezondheidsverzekering
Wie veronderstelt dat een gezondheidsverzekering bestaat uit een verzameling van alternatieve hulpverleners mist de kern van het verhaal. Een gezondheidsverzekering is er voor mensen die gericht streven naar gezondheid en daarvoor de benodigde ondersteuning wensen. Voor die mensen dient het verzekerde pakket te bestaan uit hulpverleners en hulpmiddelen die noodzakelijk en van belang zijn om bepaalde gezondheidsresultaten te bereiken.
Voor de ontwikkeling van een dergelijke verzekering is van belang gebruik te maken van ervaringen van mensen met herstel van gezondheid en bevordering van de kwaliteit van ons leven zelf.
Een dergelijke verzekering kan beter zijn en goedkoper dan de bestaande standaardverzekering met aanvullende verzekeringen wanneer deze een bewuste keuze voor een gezonde leefstijl inhoudt en de dure voorzieningen van de standaardverzekering voor mensen met een ongezonde leefstijl achterwege kunnen blijven.

Hoe gaan we het aanpakken?
Het gaat niet om een door een verzekeraar vastgesteld pakket maar om een door potentiƫle verzekerden ontwikkeld pakket. Die potentiƫle verzekerden werken samen in de Consumenten Gezondheid Community om het pakket te ontwikkelen. Vervolgens kan worden nagegaan voor welke tarief verzekeraars het ontwikkelde pakket willen verzekeren.
Voor de ontwikkeling van het pakket kan iedereen suggesties doen. Bij de ontwikkeling van het pakket worden een aantal inhoudelijk deskundigen betrokken. In samenwerking met die inhoudelijk deskundigen worden keuzemogelijkheden geformuleerd. Die keuzemogelijkheden worden vervolgens geregeld voorgelegd aan al degenen die zich aangemeld hebben voor deelname aan het pakket.
Het uiteindelijk resultaat kan ook zijn dat er meerdere verzekeringsvormen ontstaan.

Doet U mee aan de ontwikkeling van een nieuw soort polis?
Meldt u aan via onderstaande link.

Wat belet U? Iedereen kan meedoen. De ene keer dor uw mening te geven over een bepaalde vraag. De andere keer door een suggestie te doen. De derde keer door commentaar te leveren.
Doe mee! Geef uw mening!

Laat u op de hoogte houden van de ontwikkeling! Neem kennis van mogelijkheden die anderen zien!

Meld u aan voor de gezondheidscommunity!


Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Geen opmerkingen: