woensdag 20 februari 2008

Gezond-zijn, verantwoordelijkheid en verzekering

Wenst u gezond-zijn en wilt u verantwoordelijkheid daarvoor dragen?

Sluit u aan bij de ontwerpgroep voor een gezondheidsverzekering


Gezond-zijn, wel-zijn, gelukkig zijn, heel zijn…………….
Is dit hetgeen u het meest wenst?
Dan heb ik voor u een vraag. Bent u gezond? Leeft u in welstand? Bent u gelukkig?
Of wenst u dat? Wenst u gezond-zijn, wel-zijn, heel-zijn geluk?
Zo ja, heb ik een tweede vraag voor u. U wenst gezond-zijn, wel-zijn, heel-zijn, gelukkig zijn? Maar wilt u dat ook bereiken? Wat wilt u er voor doen?
Wilt u er niets voor doen en wacht u af of het u misschien gegeven wordt? In dit geval constateer ik dat u niet echt de wil hebt. U wenst het wel maar u hebt niet de wil om het ook te bereiken. U wenst het wel maar u hebt niet de bereidheid om er aan te werken. U wenst het wel maar u wilt niet de verantwoordelijkheid dragen om de richting in te slaan van het gewenste resultaat. U wenst het wel maar wat betekent gezond-zijn, wel-zijn, geluk voor u? Hebt u een helder beeld hoe gezond-zijn, wel-zijn gelukkig-zijn er voor u uitziet? En als u dat niet weet, laat staan dat u weet hoe het te bereiken!
O, denk niet dat u niet krijgt wat u vraagt. Wie wat vraagt krijgt ook wat. Maar u krijgt niet wat u wenst. U bent afhankelijk van degene die geeft. U krijgt wat u gegeven wordt. En als dat niet is wat u wenst dan is dat helaas jammer.
Wilt u er iets voor doen maar is wat u wilt doen toch beperkt? Dan is toch de conclusie dat u ook niet echt wilt? U legt uzelf beperkingen op. U geeft u zelf de ruimte om op ieder moment dat dat beter uitkomt niet te willen. U wordt geleid door overtuigingen dat andere zaken zo belangrijk zijn dat u uw gezond-zijn daarvoor opzij wilt zetten. U zult wellicht zeggen: niet opzij zetten maar hoogstens een beetje uitstellen.
Maar de vraag is: wilt u echt? Echt willen is niet een beetje willen. Echt willen is verantwoordelijkheid nemen!
Of wilt u er alles voor doen of in ieder geval alles wat nodig is doen om het gewenste resultaat te bereiken? Dan neemt u ook verantwoordelijkheid. Dan heeft u ook een voorstelling van wat u zich daarbij voorstelt. Dan is het beeld dat u zich voorstelt ook het beeld dat u gaat realiseren. Dan wordt iedereen rondom u niet verantwoordelijk voor het gewenste resultaat maar ondersteunend om het gewenste resultaat te bereiken. En dan geldt het spreekwoord: waar een wil is, is een weg.

Ik hoorde onlangs het verhaal van een vrouw die voortdurend buikpijn had. Doktoren hadden van alles onderzocht en bekeken zonder iets te vinden. Een dokter oppert dat de buikpijn veroorzaakt wordt door een koemelk allergie en stelt voor daarop te onderzoeken. Accoord zegt de vrouw en bedenkt dat het toch door de verzekering wordt gedekt.
Thuisgekomen vertelt ze tegen haar dochter over de nieuwe optie en het onderzoek. Vraag is natuurlijk of er inderdaad sprake is van een koemelkallergie. Maar zegt de vrouw: er is geen denken aan dat ik stop met eten van taart met slagroom. Of dat ik die lekkere chocolade toetjes niet meer neem. Dan moet de dokter me maar een pilletje tegen de allergie geven…….
Met andere woorden: de vrouw wenst wel gezondheid maar zo gezond hoeft toch ook weer niet. Niet als ze daar de taart met slagroom voor moet laten staan. Ze wil dus niet gezond-zijn bereiken. Ze wil er ook niets voor doen om dat te bereiken. Ze wil er ook niet zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. Ze kiest voor gewoonten die op korte termijn bevrediging geven.

Het gaat hier niet over de gezondheidsconsequenties van de keuze in het gegeven voorbeeld. Evenmin om de vraag hoe de dochter om kan gaan met de keuzes van haar moeder en met haar moeder die zulke keuzes maakt.
De vraag die ik hier wel op tafel leg is die van de verzekeringssolidariteit. In de zorg- en ziektekostenverzekering ben ik solidair met al diegenen die wel gezond-zijn wensen maar niet de verantwoordelijkheid willen dragen voor het bereiken van eigen gezond-zijn.
In een verzekering voor gezond-zijn kies ik voor solidariteit met mensen die verantwoordelijkheid willen dragen voor hun gezond-zijn. Mensen die op het moment van ziekte zich afvragen heb ik zelf mijn gezond-zijn belemmert en wat is nu mijn taak bij het herstel van gezond-zijn?
Omgekeerd moet de verzekering open staan voor iedereen die gezond-zijn niet alleen wenst maar ook wil en die open staat voor de mogelijke wegen naar gezondheid.

Geen opmerkingen: